S čím pomůžeme?

Jak na whistleblowing?

Whistleblowing zavádí novou právní úpravu pravidel o ochraně oznamovatelů v souladu s evropskou legislativou. Ta vstoupila v platnost 1. 8. 2023 a přinesla zaměstnavatelům řadu povinností, které je nutné dodržet: 
 • zřízení vnitřního oznamovacího systému
 • řešení vyřízení a archivace oznámení
 • ochrana identity oznamovatele
 • dodržení zákonných lhůt

Nová služba Up Whistleblowing vám
pomuže vyřešit vše potřebné!

Jaké povinnosti řeší Up Whistleblowing

Whistleblowing se věnuje situacím, kdy oznamovatel upozorní na možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce nebo obdobné činnosti, a nebude nijak postižen. Povinnost whistleblowingu zavádí na evropské úrovni směrnice EU 2019/1937, v českém právním řádu pak zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., s účinností od 1. 8. 2023.

Solution

Jak funguje whistleblowling s Můj Up?

Solution

Pověřená osoba organizace, Vámi pověřená osoba, tzv. Whistleblowing Officer, zveřejní nezbytné informace pro oznamovatele na webových stránkách vaší organizace pomocí odkazu (linku). Vaši zaměstnanci, kteří již využívají Můj Up, mají rovněž možnost podávat oznámení prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace Můj Up.

Zaměstnanci tak v Můj Up uvidí možnost nahlásit možné protiprávní jednání. Ostatní oznamovatelé budou mít k dispozici příslušný odkaz na vaší webové stránce, kde vyplní nezbytné údaje oznámení.

Whistleblower Officer ihned uvidí nově příchozí oznámení v přehledném zobrazení. S oznamovatelem tak může ihned komunikovat.

Solution
Solution

Modul Up Whistleblowing také automaticky dohlíží na dodržování zákonných lhůt a také automaticky upozorňuje Whistleblower Officera.

Máme řešení pro všechny vaše potřeby

Základní verze

Základní verze

 • Přístup do modulu Up Whistleblowing
 • Klientský portál pro oznamovatele obsahující povinně zveřejňované informace
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Podání oznámení v písemné, digitální podobě
 • Přístup do Můj Up pro vaše zaměstnance
Rozšířená verze

Rozšířená verze

 • Přístup do modulu Up Whistleblowing
 • Klientský portál pro oznamovatele obsahující povinně zveřejňované informace
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Podání oznámení v písemné, digitální podobě
 • Přístup do Můj Up pro vaše zaměstnance
 • Dokument „Co je potřeba plnit?“
 • Standardizovaná dokumentace k whistleblowingu
Verze na míru

Verze na míru

 • Přístup do modulu Up Whistleblowing
 • Klientský portál pro oznamovatele obsahující povinně zveřejňované informace
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Podání oznámení v písemné, digitální podobě
 • Přístup do Můj Up pro vaše zaměstnance
 • Dokument „Co je potřeba plnit?“
 • Individuální právní služby spojené se zavedením whistleblowingu ve spolupráci s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL

  Řešte whistleblowing s aplikací Můj Up

  Zanechte nám svůj kontakt a my se vám ozveme